انواع دوغ

دوغ قابوس

ddogh

دوغ

نام محصول

توضیحات

ماست پاستوریزه ، آب پاستوریزه ، نمک ، طعم دهنده  طبیعی

شیر خشک

جدول ارزش غذائی - هر 100 گرم

0.8 گرم

نمک

1.7 گرم

کربوهیدرات

1.4 گرم

چربی

2ماه پس از تولید

ماندگاری

26کیلو کالری

انرژی

1.7 گرم

پروتئین


 

بطری 1250 سی سی

بسته بندی

دوغ

000dough

دوغ

doghh

دوغ

نام محصول

توضیحات

ماست پاستوریزه ، آب پاستوریزه ، نمک ، طعم دهنده  طبیعی

شیر خشک

جدول ارزش غذائی - هر 100 گرم

0.8 گرم

نمک

1.7 گرم

کربوهیدرات

1.4 گرم

چربی

2ماه پس از تولید

ماندگاری

26کیلو کالری

انرژی

1.7 گرم

پروتئین


 

بطری 1250 سی سی

بسته بندی

دوغ تکنفره

دوغ

نام محصول

توضیحات

ماست پاستوریزه ، آب پاستوریزه ، نمک ، طعم دهنده  طبیعی

شیر خشک

جدول ارزش غذائی - هر 100 گرم

0.8 گرم

نمک

1.7 گرم

کربوهیدرات

1.4 گرم

چربی

2ماه پس از تولید

ماندگاری

26کیلو کالری

انرژی

1.7 گرم

پروتئین

250سی سی

بسته بندی